Online akademie

Úvod

1. Klimatologie

Video je cca hodinová přednáška Jiří Malík: Sucho kolem nás, kde Jiří popisuje základní problematiku změny klimatu a posluchače seznámí se základem Modelu Živá krajina (ve videu zmíněno jako Model Zdoňov), což doporučujeme prvně shlédnout těm, kteří ještě Jiřího přednášku žádnou neviděli a kdo viděl, může přeskočit rovnou na video druhé.

2. Pedologie

Tentokráte se v Online akademii budeme věnovat pedologii, tedy nauce o půdě.

V 1. videu uslyšíte Ing. Jaroslava Záhoru Sucho začíná tam, kde končí život v půdě, který názorně povídá o životě v půdě a o tom, jak důležitý je půdní edafon, který dokáže významně ovlivnit kvalitu půdy. Zároveň ukazuje jednoduchý pokus, kterým se vy sami můžete přesvědčit o kvalitě edafonu v půdách ve vašem okolí.

2. video je přednáška Význam půdy pro zadržení vody v krajině od Ing. Jana Vopravila, Ph. D. z VÚMOPu o tom, že sucho a povodně jsou dvě strany jedné mince, o schopnosti půdy poutat vodu, lehce se dotýká změn zemědělské praxe a zmiňuje i mnohé další informace se kterými se nadále budete často setkávat.

3. Kartografie a geodézie

Geodézie a kartografie se zabývají sběrem, zpracováním a interpretací prostorových dat. Bez nich bychom neměli spolehlivé mapy ani informace o geografickém uspořádání světa. S rozvojem technologií se i kartografie a geodézie neustále vyvíjejí. Seznámení se s těmito obory umožňuje porozumět novým metodám a nástrojům, které zlepšují přesnost a efektivitu práce, hlavně pro účel mapování, které tvoří stěžejní prvek v naší práci.

Mapujeme s QFieldem

4. Začínáme mapovat s Qfieldem

Metodika práce s QField

5. Základní názvosloví QField

Základní názvosloví mapovaných prvků v aplikaci QField

MAPUJEME – Mergin Maps

6. Mergin

Návod na přihlášení do Merginu

7. Malý katalog mapování

Závěrečné lekce

8. Územní plánování

9. Zemědělské dotace 23+ (MŽK v praxi dotační politiky)

10. Závěrečný kvíz