SPOLEČNĚ PROTI SUCHU

adaptujeme českou krajinu na změnu klimatu pomocí
Modelu Živá krajina

Můžeme adaptovat českou krajinu na probíhající klimatickou změnu? Vrátit do ní vodu v podobě tůní, mokřadů a meandrujících toků? Omezit erozi a zachovat úrodnost půdy?
A můžeme toto všechno udělat se zapojením občanů? Odzdola? My říkáme, že to jde!

Model Živá krajina

Model Živá krajina (dříve model Zdoňov a model Křinice, podle lokalit, kde probíhalo původní mapování) představuje komplexní přístup nápravy krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 km2. Umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a je tak nezbytným krokem pro adaptaci na klimatickou změnu. Model – studie proveditelnosti – je realizován v prostředí programu QGIS.

Obr_6_navrh_reseni _novych_krajinnych_kontur_po_vrstevnicich

Kde se již pracuje na nápravě krajiny

Školení lokálních koordinátorů Živé krajiny probíhá od června 2020. Už dnes tak najdete v ČR více než 130 vyškolených dobrovolníků, kteří jsou v různé fázi vlastního mapování a tvorby studie proveditelnosti.  Není nic jednoduššího, než se spojit s koordinátorem ve vašem okolí a zjistit, jak se můžete do projektu zapojit, případně se staňte lokálním koordinátorem zaslaním emailu na spolecneprotisuchu@zivakrajina.info.

Krajinný plán adaptace ČR (KPA ČR) na klimatickou změnu – etapa 3.

aktuálně probíhají práce na území o rozloze 2536 km2

Školení lokálních koordinátorů

Zapojte se a staňte se hybatelem změn v české krajině! Projekt Společně proti suchu je unikátní v postupech a metodách, které vás provedou od začátků mapování v krajině, přes práci ve vitualizačním programu QGIS, po základy úspěšného prosazování změn v krajině a poradenství pro získání peněz z dotačních titulů. To vše zvládne i úplný laik.

Páteří projektu je metodika, kterou nazýváme replikace modelu Živá krajina. 

Díky mnohaleté práci spolku Živá voda byl vytvořen postup, který je téměř každý schopen se naučit a aplikovat na jemu zvolenou lokalitu. Tomuto procesu říkáme replikace modelu Živá krajina. Na počátku stojí dvě zmapované oblasti na Broumovsku – Zdoňov a Křinice se studií proveditelnosti pro zádrž vody v celé ploše daných lokalit.

Během 2-fázového školení vám předáme celé toto know-how a budeme vás podporovat!

V první části školení získáte praktický úvod do práce v programu QGIS a teoretický úvod do vědních oborů nezbytných pro porozumění krajině. V druhé části se zaměříme na základy sestavování projektu, na souvislosti takového projektu a také na základy úspěšného prosazování změn. Zapojením do projektu také získáte dlouhodobou podporu v celém průběhu vaší práce. Co vše se naučíte na školení a co obnáší účast na projektu, se dozvíte zde.

broumovsky-klaster

Školení první fáze (Broumov)

Během 4-denního školení v broumovském klášteře se seznámíte se základy práce v programu QGIS, s tím, jak číst krajinu v mapách i v terénu, s komplexním přístupem modelu Živá krajina a opatření, která můžete v krajině navrhovat. Dozvíte se základní fakta z klimatologie, pedologie, geologie a geografie.

skoleni pacov

Školení druhá fáze (Vysočina)

Školení na Vysočině v obci Pacov pod vedením naší partnerské  organizace Onsendo. Během dvou intenzivních dní se zde naučíte, jak si vytvořit vlastní místní tým, připravit a řídit projekt a vést úspěšná jednání s úřady a majiteli pozemků. 

broumovsky-klaster

Broumov / únor 2021

Z důvodů pandemie Covid-19 je lednové školení lokálních koordinátorů předběžně přesunuto na druhou polovinu února.  Akce proběhne opět v prostorách benediktínského kláštera v  Broumově.

Pomozte nám uspořádat další školení

Naše aktivity jsou financovány z grantů nebo darů jednotlivců a firem. Rádi bychom školení lokálních koordinátorů nabízeli dobrovolníkům i nadále zdarma, protože od nich na oplátku očekáváme vysoké nasazení při realizaci jejich vlastního projektu. Zatím jsme to mohli dělat díky grantu z Active Citizens Fund. Nejde ale jen o školení. Nejdůležitější práce nastává po jeho skončení, kdy lokální koordinátoři potřebují naši odbornou i lidskou podporu, aby své projekty dotáhli ke zdárnému konci. Proto potřebujeme finance pro tým mentorů (lidé z IT, geodeti, krajinní architekti, vodohospodářští projektanti, fundraiseři), kteří budou po dobu nejméně jednoho roku podporovat jednotlivé lokální koordinátory.

Materiály ke studiu online

Živá krajina – jak vzít obnovu krajiny do vlastních rukou

video1

Ing. J. Záhora: Sucho začíná tam, kde končí život v půdě

video2

Jiří Malík: Sucho kolem nás

video2

Jiří Malík: O suchu a krajině

malikchocen

Kontakt

Jiří Malík

Jiří Malík

Předseda Spolku Živá voda, z.s.

Tým projektu živá krajina

Telefon: +420 777 269 596
E-mail: ahoj@zivakrajina.info

Partneři projektu

KlasterBroumov
locus gis

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z fondů EHP a Norska.