SPOLEČNĚ PROTI SUCHU

adaptace české krajiny na změnu klimatu

Přihlaste se na školení lokálních koordinátorů

staňte se hybatelem změn v krajině

Vyplňte krátký dotazník a přidejte se do naší databáze zájemců o školení

Vyplňte prosím Google formulář

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z fondů EHP a Norska.